Geschiedenis van onze afdeling

De Ieperse afdeling van het Vlaamse Kruis werd opgericht in 1973. Sindsdien is het zeer sterk gegroeid. Dit kon enkel dankzij de solidariteit en inzet, soms dag en nacht, van vele mensen. Het is onmogelijk iedereen en alle gebeurtenissen te noemen: hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van onze afdeling.

1973: oprichting van de afdeling Ieper

Onze afdeling werd op zaterdag 29 september 1973 opgericht door dr. Debrabandere Daniël. In de streek rond Ieper waren er toen immers geen efficiënt ziekenvervoer, geen echte hulpdienst en geen aantrekkelijke EHBO-cusussen. Het stichtend bestuur bestond uit: Daniël Debrandere, voorzitter; Herman Schotte, ondervoorzitter; Jacques Moyaert, penningmeester; Omer Linseele, secretaris en Ivan Snick, juridisch adviseur.
De eerste cursus Eerste Hulp bij Ongevallen in oktober-november 1973 werd door 19 personen gevolgd in de zaal van het ASLK-agentschap op de Ieperse Grote Markt. De toen reeds bestaande ambulancedienst van Norbert Matton werd verder gezet in naam van Het Vlaamse Kruis. Men kon toendertijd lid worden van de afdeling voor 100fr., vanaf 200 fr. werd men erelid. 
Bij de start was de afdeling Ieper actief in het arrondissement Ieper, met uitzondering van Passendale, Poelkapelle, Beselare, Geluveld, Geluwe, Zandvoorde en Wervik. In 1975 werd er een derde ambulancewagen in dienst genomen. Vergaderingen en cursussen konden toen ook plaatsvinden in een lokaal van Picanol.

De afdeling groeit, maar mist een thuishaven

In 1979 bestond de “mobiele ploeg” uit 50 mensen, vooral gerecruteerd uit de cursussen. Dankzij hen konden er in dat jaar 158 EHBO-diensten uitgevoerd worden op allerlei manifestaties in Ieper en omstreken. De ambulancedienst schafte dat jaar ook een klinimobiel aan. Enkel een eigen lokaal ontbrak nog: de mobiele ploeg moest verzamelen in open lucht, cursussen en oefenavonden gingen door in een lokaal dat iemand ter beschikking kon stellen of dat men huurde. Het EHBO-materiaal, de archieven en de administratie stond overal verspreid bij de medewerkers en voor het grotere materiaal moest een garage gehuurd worden.

1982: eindelijk een eigen lokaal

Pas in 1982 kon men dankzij medewerking van het stadsbestuur eindelijk een vast lokaal betrekken in een vroegere school in D’Hondstraat. Ondertussen waren er al een 70-tal vrijwilligers voor bijna 200 diensten. Sindsdien wordt de hulpverlening voor de Kattenstoet afwisselend door HVK en Het Rode Kruis verzorgd. Ook op de Ijzerbedevaart en het Rockfestival van Torhout stonden we paraat. Midden datzelfde jaar werd de ambulancedienst ook door HVK zelf beheerd. Vanaf toen stonden dag en nacht twee ambulanciers ter beschikking, zelfs op zon- en feestdagen. Hiervoor kon men rekenen op 16 vrijwilligers. 057/20 7575 werd het vaste telefoonnummer, beantwoord door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Ruim 100 cursisten behaalden hun diploma in 5 cursussen.

Midden jaren '80: een gezegende periode

In 1985 werd er een kern in Wervik opgericht. In datzelfde jaar mocht HVK met 157 medewerkers de EHBO verzekeren tijdens het bezoek van Paus Johannes Paulus II op 17 mei. Hiervoor kreeg de afdeling uiteraard de steun van andere afdelingen. Er werden die dag een 70-tal personen verzorgd, vooral mensen die onwel werden van de emotie. Nadien werd de afdeling schriftelijk gefeliciteerd door de Provinciegouverneur voor de vlotte hulpverlening.

Een jaar later werden er al 214 mobiele diensten bemand en beleefde de ambulancedienst een recordjaar. Soms moesten de 5 ambulances tegelijkertijd uitrijden. Er werd dat jaar ook een Jeugd-Vlaamse Kruis opgericht in de afdeling.

In 1987 werden er 5 EHBO-cursussen georganiseerd, waardoor er heel wat nieuw didactisch materiaal aangekocht kon worden. In 1988 werden er twee nieuwe ziekenwagens aangekocht: één voor de ambulancedienst en een combi voor de mobiele ploeg. Dit brengt het totaal aantal wagens op 6 ambulances. Het lokaal krijgt ook een grondige beurt.

Jaren '90 en later

Na een brand in het lokaal in de D'hondtstraat, verhuisde Het Vlaamse Kruis naar de Zonnebeekseweg. Sindsdien breidde het wagenpark nog verder uit en werden er beroepschauffeurs in dienst genomen om aan de vraag voor ziekenvervoer te kunnen voldoen.

2016

Ondertussen telt ons wagenpark zo veel wagens, dat deze niet meer allemaal in de garage van het lokaal in de Zonnebeekseweg ondergebracht kunnen worden. Om die reden wordt er verhuisd naar de voormalige gebouwen van het bedrijf Puype langs de Brugseweg.