Als de ploeg ter plaatse komt

De voorbereidingen voor uw evenement zijn getroffen en alle nodige instanties werden gecontacteerd. Het Vlaamse Kruis werd gecontacteerd om één of meerdere preventieve medische posten te bemannen en er werd een contract getekend. Vandaag is het de grote dag: straks gaat uw evenement van start. Wat verwachten wij van u om een vlotte samenwerking te kunnen verzekeren?

 • Laat ons vooraf weten waar en bij wie we ons kunnen aanmelden wanneer we ter plaatse komen.
 • Voorzie een standplaats voor onze ambulance en een ruimte waar we onze vaste EHBO-post(en) kunnen inrichten, of plaats om onze tent op te stellen. Deze standplaatsen moeten voldoende vlot toegankelijk zijn, indien mogelijk een beetje afgeschermd van het grote publiek om onze slachtoffers een minimale privacy te kunnen garanderen.
 • Bij wielerwedstrijden kan het handig zijn als de chauffeur van de groene vlag het gsm-nummer van één van onze vrijwilligers tijdens de wedstrijd bijhoudt.
 • Voor diensten langer dan vier uur, wordt er een drankje en een lunchpakket voor elke vrijwilliger verwacht.

Wat mag u van onze vrijwilligers verwachten?

 • Er wordt doorgaans afgesproken dat onze vrijwilligers zich een half uurtje voor de start van het evenement gaan aanmelden bij de organisatie om de nodige praktische afspraken te maken. Dit is ook het moment waarop de plaats voor de vaste posten aangeduid wordt.
 • Wij hebben uiteraard zelf het nodige verzorgingsmateriaal bij. Indien gevraagd, hebben we ook een eigen tent bij. Onze medische post wordt voor de start van het evenement ingericht.
 • Wie medische hulp nodig heeft, kan steeds bij ons terecht aan een vaste post. Op sommige diensten wandelt er ook een hulpploeg rond. Twijfel niet om ons aan te spreken, al is het "maar" voor een plakker of schrammetje. Indien nodig gaan wij zelf naar het slachtoffer toe indien deze zich niet tot bij ons kan verplaatsen.
 • Bij elke dienst wordt er een lijst bijgehouden van de uitgevoerde verzorgingen, hiervoor vragen we enkel de naam van het slachtoffer. Dit om praktische redenen: in het kader van de verzekering en om gemakkelijk bij te kunnen houden welk materiaal er aangevuld dient te worden en voor onze statistieken. Discretie blijft hierbij echter gegarandeerd: we dragen zorg uw privacy en het medisch beroepsgeheim.
 • Indien iemand naar het ziekenhuis gevoerd dient te worden, worden er verschillende opties overwogen:
  • indien niet dringend, kan een familielid het slachtoffer naar een ziekenhuis naar keuze voeren;
  • indien we de patiënt zelf kunnen vervoeren, laten we de familie en/of organisatie onmiddellijk weten naar welk ziekenhuis we de patiënt vervoeren. Op het einde van onze dienst wordt de organisatie sowieso ingelicht dat we iemand naar het ziekenhuis gebracht hebben.
  • Indien er geen ziekenwagen gevraagd werd voor de dienst of indien onze ziekenwagen niet meer vrij is (bv. als er verschillende gewonden zijn), wordt de dienst 112 opgebeld. Op de meeste diensten moet er steeds een ziekenwagen ter plaatse beschikbaar blijven.
 • Al onze verzorgingen zijn gratis: de organisatie betaalt onze aanwezigheid. Enkel de kosten om iemand af te voeren, worden achteraf aan de patiënt doorgerekend.
 • Na het evenement wordt er van onze vrijwilligers verwacht dat ze indien mogelijk de toestemming aan de organisatie vragen alvorens te vertrekken.